Probabilități

Exerciții și probleme... probabilități.

1. Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea \( A = \{ 1, 2, 3, ..., 50 \} \),
acesta să fie număr divizibil cu \( 11 \).

2. Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea \( A = \{ 24, 25, 26, ..., 75 \} \),
acesta să fie număr divizibil cu \( 11 \).

3. Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea \( A = \{ 1, 2, 3, ..., 50 \} \),
acesta să fie număr prim.

4. Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea \( A = \{ 24, 25, 26, ..., 75 \} \),
acesta să fie număr prim.

5. Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea \( A = \{ 1, 2, 3, ..., 50 \} \),
acesta să fie număr pătrat perfect.

6. Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea \( A = \{ 24, 25, 26, ..., 75 \} \),
acesta să fie număr pătrat perfect.

7. Calculați probabilitatea ca, aruncând un zar, să se obțină ...

8. Într-un sertar sunt  \( 6 \) creioane galbene,  \( 3 \) creioane albastre și  \( 5 \) creioane roșii.
Calculați probabilitatea ca alegând la întâmplare un creion, acesta să fie albastru.