Numere întregi

Exerciții și probleme... numere întregi.

1. Să se calculeze suma numerelor:

          a)  ( - 3) + ( - 5) = ...
          b)  ( + 6) + ( + 4) = ...
          c)  ( - 7) + ( + 5) = ...
          d)  ( - 3) + ( + 9) = ...

2. Să se calculeze produsul numerelor:

          a)  ( - 3) · ( - 5) = ...
          b)  ( + 6) · ( + 4) = ...
          c)  ( - 7) · ( + 5) = ...
          d)  ( + 3) · ( - 9) = ...

3. Să se calculeze suma algebrică:

          a)  -7 +9 = ...
          b)  3 -8 +19 = ...
          c)  16 -25 -7 +3 = ...
          d)  -7 +22 -14 -8 +35 = ...
          e)  -38 +7 +12 -23 +15 -26 = ...

4. Să se calculeze:

          a)  3 + 5 · 2 = ...           b)  2 · 3 + 8 = ...
          c)  12 - 6 · 2 = ...           d)  5 · 2 - 3 = ...
          e)  12 + 12 : 4 = ...           f)  8 : 2 + 3 = ...
          g)  9 - 3 : 3 = ...           h)  24 : 3 - 5 = ...