Matrice și determinanți

Exerciții și probleme... matrice și determinanți.

1. Să se calculeze suma matricelor.

2. Să se calculeze produsul matricelor.

3. Să se calculeze determinantul matricei de ordinul 2.

4. Să se calculeze determinantul matricei de ordinul 3.

5. Să se calculeze determinantul matricei de ordinul 4.