Numere naturale

Exerciții și probleme... numere naturale.

Numere naturale

1. Din câte elemente este formată mulțimea ...

2. Completați căsuțele cu cifrele care lipsesc.

          a)  Completați, crescător, cu cifrele care lipsesc:
             
                       

          b)  Completați, descrescător, cu cifrele care lipsesc.
             
                       

3. Completați căsuțele cu cifrele care lipsesc.

          a)  Completați, crescător, cu cifrele care lipsesc:
             
           

          b)  Completați, descrescător, cu cifrele care lipsesc.
             
           

4. Completați cu semnul potrivit.

5. Numărul ... scris cu cifre, este ...

          a)  Numărul șaptesprezece, scris cu cifre, este ... (< 20)
          b)  Numărul șaizeci și doi, scris cu cifre, este ... (< 100)
          c)  Numărul cinci sute două zeci și trei, scris cu cifre, este ... (< 1.000)
          d)  Numărul trei mii patru sute opt zeci și nouă, scris cu cifre, este ... (< 10.000)
          e)  Numărul șaizeci și opt de mii cinci sute doi, scris cu cifre, este ... (< 100.000)
          f)  Numărul opt sute treizeci și nouă de mii șapte sute treizeci și șase, scris cu cifre, este ... (< 1.000.000)
          g)  Numărul nouă milioane patru mii trei sute optsprezece, scris cu cifre, este ... (< 10.000.000)
          h) 
 
Numărul douăzeci și două de milioane șapte sute șaptezeci și unu de mii cinci sute treizeci și șapte, scris cu cifre, este ... (< 100.000.000)
          i) 
 
Numărul șapte sute patruzeci și trei de milioane opt sute optzeci de mii cinci sute șaptezeci și trei, scris cu cifre, este ... (< 1.000.000.000)

7. Cel mai mic număr natural de două cifre este egal cu...