Ecuații logaritmice

Exerciții și probleme... ecuații logaritmice.

1. Să se rezolve, în \( \mathbb{R} \), ecuația:
   a) \( \log_{3}{x} = 2 \)
   b) \( \log_{5}{(3x + 4)} = 2 \)