Numere complexe

Exerciții și probleme... numere complexe.

1. Să se determine suma a două numere complexe.

2. Să se determine diferența a două numere complexe.

3. Să se determine produsul a două numere complexe.

4. Să se determine modulul unui număr complex.

5. Să se determine conjugatul unui număr complex.