Subiecte Bacalaureat

2008


D_matematica_MT1

Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.

Arhiva - 100 de variante

Soluții 100 variante Bacalaureat D_matematica_MT1 2008

D_matematica_MT2

Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.

Arhiva - 100 de variante

Soluții 100 variante Bacalaureat D_matematica_MT2 2008

D_matematica_MT3_M4

Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.

Arhiva - 100 de variante

Soluții 100 variante Bacalaureat D_matematica_MT3_M4 2008

F_matematica_MT3_M3

Proba F
Filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea, arhitectură, arte ambientale, design.

Arhiva - 100 de variante

Soluții 100 variante Bacalaureat F_matematica_MT3_M3 2008

F_matematica_MT3_M4_M5

Proba F
Filiera teoretică, profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale.
Filiera vocaţională: profilul militar, specializarea: ştiinţe sociale; profilul pedagogic, specializarea: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; profilul educaţie, fizică şi sport, specializarea, program sportiv.

Arhiva - 100 de variante

Soluții 100 variante Bacalaureat F_matematica_MT3_M4_M5 2008

F_matematica_MT3_M5

Proba F
Filiera vocaţională: Profilul teologic, specializarea: romano-catolică, greco catolică, reformată, penticostală, baptistă, unitariană, adventistă, musulmană.

Arhiva - 100 de variante

Soluții 100 variante Bacalaureat F_matematica_MT3_M5 2008

F_matematica_MT4

Proba F
Filiera teoretică, profilul umanist, specializarea filologie.
Filiera vocaţională:
- profilul artistic, specializarea: muzică, coregrafie, arta actorului, arte plastice, arte decorative;
- profilul teologic, specializarea: teologia ortodoxă, patrimoniu cultural.

Arhiva - 100 de variante

Soluții 100 variante Bacalaureat F_matematica_MT4 2008