Model subiect Evaluare Națională - 1 noiembrie 2017

Subiect I 4.

Rombul $ ABCD $ are diagonalele $ AC = 16 $ cm și $ BD = 12 $ cm. Lungimea laturii $ AB $ a acestui romb este egală cu ... cm.
soluția

Fie $ AC \cap BD = \{ O \} $.
Deoarece diagonalele rombului sunt perpendiculare și se înjumătățesc,
în $ \Delta ABO $:
$ m (\ \measuredangle AOB )\ = 90^{ \circ } $
$ \displaystyle AO = \frac{AC}{2} = \frac{16}{2} = 8 $ cm
și
$ \displaystyle BO = \frac{BD}{2} = \frac{12}{2} = 6 $ cm.
Conform teoremei lui Pitagora, are loc:
$ AB^2 = AO^2 + BO^2 $
$ \begin{aligned} AB^2 & = 8^2 + 6^2 = \\& = 64 + 36 = \\& = 100 \end{aligned} $
$ AB = 10 $ cm.


exerciții

Rombul $ ABCD $ are diagonalele $ AC = 4 $ cm și $ BD = 18 $ cm. Lungimea laturii $ AB $ a acestui romb este

   $AB = $ \( \sqrt{89} \) cm

   $AB = $ \( \sqrt{29} \) cm

   $AB = $ \( \sqrt{166} \) cm

   $AB = $ \( \sqrt{85} \) cm

   $AB = $ \( \sqrt{22} \) cm 


exercițiu nou

Rombul $ ABCD $ are diagonalele $ AC = 4 $ cm și $ BD = 18 $ cm. Calculați lungimea laturii $ AB $ a acestui romb.

Fie $ AC \cap BD = \{ O \} $.
Deoarece diagonalele rombului sunt perpendiculare și se înjumătățesc,
în $ \Delta ABO $:
$ m (\ \measuredangle AOB )\ = 90^{ \circ } $
$ \displaystyle AO = \frac{AC}{2} = \frac{4}{2} = 2 $ cm
și
$ \displaystyle BO = \frac{BD}{2} = \frac{18}{2} = 9 $ cm.
Conform teoremei lui Pitagora, are loc:
$ AB^2 = AO^2 + BO^2 $
$ \begin{aligned} AB^2 & = 2^2 + 9^2 = \\& = 4 + 81 = \\& = 85 \end{aligned} $
$ AB = $ \( \sqrt{85} \) cm.

Atenție figura nu este inclusă în fișierul .tex!

***
La click se selectează și copiază textul în clipboard.
Textul se lipește într-un TeX front-end program (de exemplu TeXworks) care îl transformă în .pdf
***


Întregul fișier .texDoar problema în format .tex